(Hue University) From 17 to 19 December 2013, training workshops on current issues in educational quality assurance were organised at Hue University. These workshops were in the Activity Plan 2013 of Project 1 (Institutional strengthening) of the programme. The training sessions were lectured by Prof Martin Valcke from Ghent University and Prof Gerrit Janssens from Hasselt University.

Read more: Training workshops on educational quality assurance in Hue University in the framework of the...

Cuộc thi “Sáng tạo” (Innovation) là một trong những hoạt động của Dự án 1 (nâng cao năng lực đại học) trong Pha 1 của Chương trình hợp tác Thể chế Đại học giữa Đại học Huế với các trường đại học vùng Flanders, Vương quốc Bỉ, gọi tắt là Chương trình VLIR- IUC Đại học Huế. Cuộc thi được tổ chức thường niên trong thời gian 6 năm từ năm  2013 đến năm 2018, với các chủ đề khác nhau.

Read more: Thông báo cuộc thi sáng tạo năm 2013 (Innovation 2013) Chủ đề Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Chương trình VLIR-IUC xin thông báo kế hoạch khai giảng lớp EAP thuộc Dự án 1.
Chương trình khai giảng
Thời gian: 10h30 - 11h00  ngày 20/09/2013
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế - Số 4 Lê Lợi, Huế

Read more: Thông báo khai giảng lớp English for Academic purposes (EAP) thuộc Dự án 1, chương trình VLIR-IUC

Văn phòng Chương trình VLIR-IUC xin thông báo lịch thi đầu vào lớp EAP thuộc Dự án 1, vui lòng xem danh sách đính kèm.

Read more: Thông báo lịch kiểm tra đầu vào lớp English for Academic purposes (EAP) thuộc Dự án 1, chương...

In the morning of the sixth of June, 2013, Hue University and VLIR – UOS officially held the Kick-off ceremony of the VLIR-IUC Programme with Hue University under the sponsor of VLIR-UOS, called “Multidisciplinary support for research-based education in food, environmental sciences and rural health at Hue University”.  H.E. Mr. Bruno Angelet, Ambassador of Belgium was present at the ceremony.

Read more: The Kick-off Ceremony of the VLIR-IUC Programme with Hue University

You are here: Home News

Programme Support Unit

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3894 555.
  • Fax: (+84) 54 3894 556.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: iuc.hueuni.edu.vn

Hue University

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3825866.
  • Fax:  (+84) 54 3825902.
  • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.hueuni.edu.vn