Văn phòng Chương trình VLIR-IUC xin thông báo lịch thi đầu vào lớp EAP thuộc Dự án 1, vui lòng xem danh sách đính kèm.

Danh sách sẽ được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: 20 người có số thứ tự từ 1 đến 20
Nhóm 2: 15 người có số thứ tự từ 21 đến 35

Địa điểm thi: Trung tâm Trung tâm Học liệu Đại học Huế - 20 Lê Lợi

Thời gian: sáng 5/9/2013

 

Thi Viết
(nghe, đọc, viết - thi trên máy tính)

Thi Nói
(phỏng vấn)

Nhóm 1 (20 người)

9h30 – 10h15

10h20 – 11h30

Nhóm 2 (15 người)

10h 20 – 11h10

9h30 – 10h10

File đính kèm: DS_35DHH.pdf

You are here: Home News Thông báo lịch kiểm tra đầu vào lớp English for Academic purposes (EAP) thuộc Dự án 1, chương trình VLIR-IUC

Programme Support Unit

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3894 555.
  • Fax: (+84) 54 3894 556.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: iuc.hueuni.edu.vn

Hue University

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3825866.
  • Fax:  (+84) 54 3825902.
  • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.hueuni.edu.vn