Văn phòng Chương trình VLIR-IUC xin thông báo kế hoạch khai giảng lớp EAP thuộc Dự án 1.
Chương trình khai giảng
Thời gian: 10h30 - 11h00  ngày 20/09/2013
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế - Số 4 Lê Lợi, Huế

Nội dung:

- Phát biểu của Đại học Huế, của Giám đốc ELI
- Giới thiệu nội dung khóa học
- Giới thiệu khóa học trực tuyến: 11h00 – 11h45
(Yêu cầu: Mỗi học viên mang theo laptop).
 
Danh sách học viên: (xem file đính kèm): OPT_Results-List18_Sept_2013_final_CLASS_LIST.pdf

You are here: Home News Thông báo khai giảng lớp English for Academic purposes (EAP) thuộc Dự án 1, chương trình VLIR-IUC

Programme Support Unit

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3894 555.
  • Fax: (+84) 54 3894 556.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: iuc.hueuni.edu.vn

Hue University

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3825866.
  • Fax:  (+84) 54 3825902.
  • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.hueuni.edu.vn