Cuộc thi “Sáng tạo” (Innovation) là một trong những hoạt động của Dự án 1 (nâng cao năng lực đại học) trong Pha 1 của Chương trình hợp tác Thể chế Đại học giữa Đại học Huế với các trường đại học vùng Flanders, Vương quốc Bỉ, gọi tắt là Chương trình VLIR- IUC Đại học Huế. Cuộc thi được tổ chức thường niên trong thời gian 6 năm từ năm  2013 đến năm 2018, với các chủ đề khác nhau.

Với mục đích “phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân là giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Huế có các kết quả khoa học công nghệ giá trị cao; động viên hoạt động đổi mới trong nghiên cứu, sáng tạo trong đại học; góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ Đại học Huế” chủ đề của năm 2013 là Sáng tạo trong Khoa học và công nghệ.

Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức lao động của đơn vị được biết để tham gia. Các thông tin chi tiết được mô tả trong Thể lệ Cuộc thi gửi kèm Thông báo này.

Hồ sơ tham gia cuộc thi xin gửi về:

Văn phòng Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế
Địa chỉ: 03 Lê Lợi, Huế.
Điện thoại: 054.3894555. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

File đính kèm:

- CV_984_TL_DHH_2.PDF
- TB_982_TB_DHH_1.pdf
- DonDangKy-ThuyetMinh.zip

You are here: Home News Thông báo cuộc thi sáng tạo năm 2013 (Innovation 2013) Chủ đề Khoa học và Công nghệ

Programme Support Unit

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3894 555.
  • Fax: (+84) 54 3894 556.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: iuc.hueuni.edu.vn

Hue University

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3825866.
  • Fax:  (+84) 54 3825902.
  • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.hueuni.edu.vn