Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án 1 về nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc Chương trình VLIR-IUC, Đại học Huế sẽ phối hợp với các đại học đối tác để tổ chức các hội thảo:

 1. Hội thảo về Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục đại học

Thời gian: 8 giờ ngày thứ hai, 12/12/2016

Địa điểm: Hội trường Trường ĐHSP, Số 34 Lê Lợi

Mục đích: Cung cấp cho cán bộ, đội ngũ giảng dạy và chuyên viên trong lĩnh vực đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục về các tiếp cận mới trong đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học: giáo dục kết hợp, giáo dục định hướng khởi nghiệp.

 

2. Hội thảo về Khung trình độ quốc gia

Thời gian: 8 giờ ngày thứ tư, 14/12/2016

Địa điểm: Hội trường I.I, Số 4 Lê Lợi

Mục đích: Cung cấp cho cán bộ, đội ngũ giảng dạy và chuyên viên trong lĩnh vực đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục các thông tin cơ bản về Khung trình độ quốc gia mới ban hành của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của các trường đại học Châu Âu và Châu Á trong việc triển khai các hoạt động liên quan.

Tài liệu tham khảo: NQF-HEd-ThaiLand.pdf

3. Hội thảo về Đổi mới giáo dục: Đánh giá đồng đẳng

Thời gian:14 giờ ngày thứ năm, 15/12/2016

Địa điểm: Hội trường Trường ĐHSP, Số 34 Lê Lợi

Mục đích: Cung cấp cho cán bộ, đội ngũ giảng dạy về đánh giá đồng đẳng (peer-assessments) trong giáo dục.

4. Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về "Các mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và khu vực"

Thời gian: ngày 16/12/2016 (cả ngày)

Địa điểm: Sô 03 Lê Lợi, Huế.

Hội nghị với sự tham dự của các báo cáo viên nguyên là đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các đại học quốc gia và các giáo sư đến từ đại học Ghent, Bỉ.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến tự trị đại học, cách thức và giải pháp cho việc quản trị đại học Việt Nam.

You are here: Home Sitemap IUC Hue Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Các mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và khu vực

Programme Support Unit

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3894 555.
  • Fax: (+84) 54 3894 556.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: iuc.hueuni.edu.vn

Hue University

  • 03 Le Loi Str, Hue City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 54 3825866.
  • Fax:  (+84) 54 3825902.
  • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.hueuni.edu.vn